Volné pracovní pozice

Nezařazené

Ženy mají náskok

Sexualita je odedávna součástí lidské společnosti. (Odhlédneme nyní od faktu, že sexualita je nedílnou součástí oné oblasti přírody, která se rozmnožuje pohlavním způsobem.) Ale z vykopávek je zřejmé, že už v dávných dobách nebyla vždy sexualita a sexuální život obecně tak ideální. Proč tak soudíme, Zejména z toho důvodu, že byly již z doby kamenné nalezeny repliky mužských pohlavních údů. Zdá se, že sebeuspokojování žen se dělo již v dávných dobách a nezůstávalo jen u rukou, či přírodních prostředků.

Muži zaostávají

Naproti tomu se dosud při archeologických nálezech doposud nepodařila nalézt jediná umělá vagína , která by svědčila o tom, že i muži měli v dávných dobách své náhražky. Snad je to dáno tím, že muž byl pravděpodobně dominantní prvek, který si bral sex tehdy, kdy se mu zachtělo a kde se mu zachtělo a tedy náhražky nepotřeboval.