Volné pracovní pozice

Nezařazené

Rýchla výbava príjemnejších pracovných povinností

K firmám patrí aj príjemná koncoročná tradícia rozposielania novoročeniek. Pre obchodných partnerov a aj zamestnancov. Vy, ako šéf, môžete preukázať vďaku za dobre odvedenú prácu aj takýmto pekným spôsobom. Mimo to stále zostať v pracovnej rovine. S vytlačeným logom na vnútornej strane priania zachováte pracovný charakter a potešíte zamestnancov, ktorí o vás môžu takto získať lepšiu mienku. Budovanie si povesti začína maličkosťami. Každý firemný riaditeľ, ktorý na sklonku roka nezabúda na zamestnancov, si od nich zaslúži rešpekt. Presne takým riaditeľom chcete byť! Ľahšie, ako darovaním sviatočných želaní sa to nedá.

Objednávky vo veľkom a pre všetkých

Tlačené novoročenky 2016 sú dostupné za dobrú cenu a aj vo väčšom množstve. Pre firemné účely si nevyberajte zopár zamestnancov, ktorých nimi potešíte. Pošlite jedno prianie v obálke každému! Predsa aj ten posledný pracovník sa podieľa svojou prácou na úspechu firmy. Sila je vždy v ľudskom faktore. Nezaslúžia si v závere kalendárneho https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/-/SK/ZZ/2009/571/ roku nejaké prémie alebo aspoň takúto maličkosť?